Profity ERP versie 4.19.6.10

Releasedatum: 27-09-2019

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.10 ten opzichte van voorgaande release.
Module : Basisgegevens
Nieuwe gridset op beheer kostenplaatsen
 
Module : Documentbeheer
Foutmelding in beheer rechten documentbeheer
Account   wisselen in de emailclient verbeterd
Send on behalf toegevoegd aan de emailclient
Formnaam beheer rapporten aangepast
 
Module : Financieel
Aanpassing in berekenen betalingskorting. Betalingskorting word altijd berekend vanaf de dag van aanmaken betaalbatch
Aanpassing in de teller bij inlezen gescande facturen
Selectie boekjaar en periode activa overzicht
Shift+F4 (beheer en blokkeren menu punten) in form ffin112 geactiveerd
Zichtbaarheid rekeningen in wizard rekening
Afboeken bestellijsten op inkoopfactuur vernieuwd scherm
verbetering in procedure kortingen bij betaling op G-rek
Wizard projecten vanuit invoeren boekingen aangepast
Foutmelding bij opstarten activa module verholpen
Desinvestering activa verbeterd
 
Module : Instellingen
Instelling gemaakt om te wisselen tussen oude en nieuwe MDB inlees procedure Logikal
 
Module : Productie
Optie om bij aanpassen leverdatum in de bestellijsten ook de reserveringslijst datum te wijzigen in de voorraadlijst
Aanpassing in procedure handmatige invoer voorraad artikelen
Verbetering in de procedure om naar leverdatum(s) te gaan en deze te muteren vanuit de planning
nieuwe vrachtbrieven komen niet meer automatisch in de historie
Bevestigde leverdatum ja/nee worden nu meegenomen bij het kopieren van bestellijsten
Het omleiden van de route voor meerdere artikelen tegelijkertijd in een keer in de werkvoorbereiding
Lengtes en mm niet consequent bst015 / vrd015L
Onjuiste selectie in vrachtbrieven verholpen
Het meelezen van conserveringscodes van rubbers, beslag, toebehoren etc uitgeschakeld bij het inlezen van een Logikal MDB
Het niet altijd automatisch herrekenen van bestellisjten na het overzetten vanuit de werkvoorbereiding opgelost
Opslaan vrachtbon regels bij escape
Melding dat conservering 0 niet voor komt bij bestellijsten verholpen.
foutmelding bij prijsafspraken verholpen
Inkoop termijnbonnen procedure €
Bij het kopieren van een bestellijst worden nu ook de route, fase en tekening meegenomen
Inlezen van een Logikal MDB op Calculatie / Offertetekening
Foutmelding fvrd015
Kolom factuurdatum in de bestellijsten toont nu de laatste factuurdatum
Bij het aanmaken van een nieuwe tekening in de werkvoorbereiding (via het inlezen van Logikal, of handmatig) word er altijd een fase 2 automatisch aangemaakt
Diverse aanpassingen aan de vrachtbrieven module
Bij het inlezen van een tekening uit Logikal, kunnen onbekende artikelen in Profity automatisch worden aangemaakt aan de hand van het artikelbestand uit Logikal (xml bestand). Tevens een applicatie beschikbaar die de artikelen XML van logikal kan verkleinen, opschonenen en inlezen in Profty ERP
 
 
Module : Projectadministratie
Diverse bugs in de nacalculatie procedure verholpen
De veldlengte van de omschrijving bij de uren, vergroot naar oneindig
Projectnummer invoeren bij afdrukken projectindeling verbeterd
Kleine snelheidsverbetering bij het afdrukken van urenstaten werknemers
Verbetering in de procedure om facturen zonder project te kunnen verwerken
Verbetering in de procedure voor handmatige facturen icm met diverse instellingen
Verbetring in de wizard om een calculatie aan een project te koppelen
Bugfix in het scherm voor de projectkenmerken
Mogelijkheid geintroduceert om in de TVT/CAO procedure uren kleiner als 1 te kunnen gebruiken
 
Module : Relaties
Diverse verbeteringen en bugfixes in support systeem Profity
Aanpassen koppelingsprocedure bestaande crediteuren en relaties
Relaties, debiteuren en crediteuren die (ook) werknemer zijn, zijn alleen vanuit beheer werknemers te muteren (AVG)
Foutmelding relatiebeheer bij wijzigen type relatie verholpen
Wijziging label in contactpersonen actief > archief
Probleem bij het toevoegen nieuwe relatie icm een telefoonnummer opgelost
Extra controle op aanwezige accorderingsregels bij het uit dienst melden van werknemers
Fout in de geslachtsregistratie van een werknemer aangepast
 
Module : Verkoop
Verbetering in het beheersscherm staffels
Bepalen standaard tarieven van werknemers aan de hand van de generieke tarieven uit de productiecodes verbeterd. Er word nu altijd het laatste tarief gepakt
Access Violation bij aanmaken aanvraag, wanneer het nummer ook als calculatie bestond, verholpen
Foutmelding aanmaken van de allereerste formule verholpen
Negatieve bedragen bij afronding bouwdeel tbv meer en minderwerk verbeterd
Verwerking in de functie om afwijkende artikelen te vervangen verbeterd
Enter-toets weer werkend gemaakt in de formule editor van de configurator
De mogelijkheid om opslagcodes met een reeds bestaande ALFA code aan te maken niet meer toegestaan
Koppelen van naam calculator bij aanvraag offerte instelbaar gemaakt in de instellingen