Profity ERP versie 4.19.1.7

Releasedatum: 20-02-2019

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.1.7 ten opzichte van voorgaande release.
CallTitelModule
20524NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Termijnen verzamelen. Per project een aparte factuurProjecten
20657NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Aantallen in Info Onderhanden Werk per in te geven eenheid tellenProjecten
27307NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Gemakkelijk doorschuiven van meerdere termijnenProjecten
31192NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Logfunctie op schermen en tabellenProductie
31633NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Automatisch calculatie genereren en koppelen bij inlezen Logikal MDBProductie
32343NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Handmatig tekeningnummer aangeven na inlezen Logikal MDBProductie
33082NIEUWE FUNCTIONALITEIT: De Word export van rapporten is nu een bewerkbaar word bestand.Documentbeheer
33034NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Automatisch conservering bonnen genereren van samgengestelde artikelenProductie
30381NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Kopieren van voorraadbestellingenProductie
31481NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Verjaardags en diensttijdkalender bij beheer werknemersRelaties
31544NIEUWE FUNCTIONALITEIT: Nieuwe procedure voor bepalen van bedragen voorraadjournaliseringProductie
32396Aanvulling in het relatiebeheer grid. Ibannummers kunnen nu ook in het grid worden getoondRelaties
32173Bugfix: Niet ontvangen bestellingen met terugwerkende kracht op status ‘Nee’ gezetProductie
31159Bugfix: Subgroepen worden niet meer verwijderd, als een kortingsgroep word verwijderdProductie
32646Bugfix: AV verholpen na veelvuldig wisselen bestellijsten in documentbeheerProductie
33034Bugfix in het genereren van bestellijsten op basis van samengestelde artikelenVerkoop
32845Bugfix: Foutmelding verholpen bij het rechtstraaks openen van opmerkingen bij een bestelbonProductie
31800Bugfix: Afhandeling van ontbrekende gegevens bij een werknemer verbeterdRelaties
32156Bugfix: Rollen per project in het grid nu beter getoondProjecten
32442Bugfix: Foutmelding in gereedmelden projecten is verholpenProjecten
32898Bugfix: In de navigatie binnen documentbeheer, word nu weer de juiste kenmerk geselecteerdDocumentbeheer
30222Bugfix: Dubbele ontvangstdatum foutmelding beter afgevangen, waardoor er nu een nieuwe datum te kiezen isProductie
30039Verbetering in het bijlezen van kleuren van panelen bij het inlezen van LogikalProductie
30283Verbetering in het grid van het betalingsscherm. Financieel
30863Verbetering in de procedure van afdrukken meerdere facturenProjecten
31030Verbetering in de profityconnect module in combinatie met vaste activaFinancieel
31406Verbetering in het boeken van activa op activum rekeningenFinancieel
31655Verbetering in de werkvoorbereidingsmodule met betrekking tot afwijkende artikelenProductie
32180Verbetering in de excel gridexport functie van info grootboek nwFinancieel
32536Verbetering in de procudere om artikelen te verplaatsen. Verkoop
32679Verbetering in aanmaken nieuwe werknemers. Roosters en tarieven kunnen nu direct worden aangemaaktRelaties
32830Verbetering in de activa module bij het toevoegen van categoriënFinancieel
32894Verbetering in het menu van het bestellijsten grid als er nog geen bestellingen zijn.Productie
33018Verbetering in het aanmaken nieuwe werknemers. Controle funtie verbeterdRelaties
33022Verbetering in de procudere die de status van de ontvangsten in bestellijsten bijwerktProductie
33041Verbetering in de procedure om deelprojecten te kopieren in de calculatie. Verkoop
32214Verbetering in de functionaliteit om eigen menuvolgordes te kiezenProductie
32672Verbetering in de functie om menuitems te blokkeren voor gebruikers. Basisgegevens
30104Afdrukfunctie in documentbeheer is vervangen door afdrukfunctie van betreffende documentDocumentbeheer
30707Hoofdgroepen in de activa module zijn nu te verwijderenFinancieel
31242Mogelijkheid om bestellijsten uit gearchiveerde projecten te kopieren uitgeschakeldProductie
31351Diverse verbeteringen in artikel inlees routine LogikalProductie
31719Verbetering in opslagen berekeningen in de nacalculatieProjecten
32051Diverse verbeteringen in de facturatie, oa meerdere deelprojecten op een factuurBasisgegevens
32129Tabvolgorde in het scherm voor nieuwe/wijzig bestelbon verbeterdProductie
Tabelupdates
fccs003TabelwijzigingGebruikers
fccs007TabelwijzigingMenu per groep
fccs042TabelwijzigingProgrammas
fccs046TabelwijzigingTabellen
fccs050TabelwijzigingLoginformatie
fccs052TabelwijzigingTabellogging
fstm060TabelwijzigingBtwcodes tbv aangifte
fbst010TabelwijzigingBestellijsten
fccs003TabelwijzigingGebruikers
fccs007TabelwijzigingMenu per groep
fccs042TabelwijzigingProgrammas
fccs046TabelwijzigingTabellen
fccs050TabelwijzigingLoginformatie
fccs051TabelwijzigingLogtypes 
fccs052TabelwijzigingTabellogging
ffin003TabelwijzigingRekeningschema
fncl055TabelwijzigingWerkbegroting per project hoofdgroep
fsfe006TabelwijzigingProgrammas per klant
fsfe013TabelwijzigingSupportinformatie per klant
fsfe015TabelwijzigingOpvragen loginformatie per debiteur
fsfe030TabelwijzigingTabellen
fsfe032TabelwijzigingLogging per tabel
fsfe300TabelwijzigingUrenregistratie
vwPrefabDiversenTabelwijzigingtabels en views Prefab Diversen met versie update
tblRoleTabelwijzigingGebruikersrechten modules
vwProductionUnitAgenTabelwijzigingvwProductionUnitAgenda
fbst900TabelwijzigingBestellijsten temp tabel
ffin401TabelwijzigingTijdelijke tabel betalingen
ffin402TabelwijzigingTijdelijke tabel betalingen
ffin403TabelwijzigingTijdelijke tabel betalingen
fohw101TabelwijzigingTijdelijke tabel telling OHW per Project
fstm010TabelwijzigingDebiteuren G3
fstm011TabelwijzigingContactpersonen G3
fstm020TabelwijzigingCrediteuren G3
fstm021TabelwijzigingContactpersonen G3
fstm030TabelwijzigingRelaties G3
fstm031TabelwijzigingContactpersonen G3
fstm040TabelwijzigingWerknemers G3
fstm060TabelwijzigingBtwcodes tbv aangifte
fwvb911TabelwijzigingHelptabel tbv possen verdichten
fwvb912TabelwijzigingHelptabel tbv possen verdichten
fwvb914TabelwijzigingHelptabel tbv possen verdichten