Versie 4.18.7.15

Releasedatum: 02-11-2018

Call Titel Module
23063 Voorkomen melding als er nog nooit facturen zijn geaccordeerd Financieel
27424 Verbetering in de urenregistratie, betreft het uren kunnen boeken als er projecten financieel gereed zijn op de betreffende dag en medewerker Projecten
27829 Verbetering in de afdruk van de openstaande posten met de selectie op betaaldatum Financieel
28081 Veld lengte TAV vergroot in de facturering Facturatie
28405 Verbetering in het aanmaken van merknamen bij het importeren in de werkvoorbereiding vanuit de calculatie (tevens Logikal). Er worden geen merknamen meer gegenereerd, maar overgenomen van de bouwdelen in de calculatie Productie
29820 Verbetering in de rechtenstructuur aangaande tussentijdse resultaten vanuit InfoOHW Projecten
30175 Verbetering in het bestellijsten scherm aangaande de selectie van de bestellijst Productie
30198 zie call 27424 Projecten
30245 Verbetering in de werkvoorbereiding als er glas word ingelezen. Breedte en hoogte waarde worden nu correct gevuld. Tevens blijven de waardes nu intact als er een wijziging in routes word aangebracht Productie
30259 Verbetering in de betaling. Creditnota’s worden altijd in de betaallijst getoond, ongeacht de vervaldatum. Zodat deze direct verrekend kunnen worden. Financieel
30728 Verbetering in projectbeheer aangaande projectrollen. Het wegvallen van projectrollen in het projectengrid is nu verholpen Projecten
30919 Verbetering in de werkbegrotingsrapporten. Het probleem dat de bouwdelen meerdere keren getoond werden als er meerdere projecten aan een calculatie waren gekoppeld. Verkoop
30921 Verbetering in diverse grids (zoals bestellijsten). Wanneer alle records geselecteerd worden, word dit niet meer bewaard als laatste instelling. Dit voorkomt lange laadtijden als er als laatste selectie alles was geselecteerd Productie
30987 zie call 27424 Projecten
31008 zie call 30245 Productie
31246 Diverse verbeteringen in categorieën van activamodule Financieel
31252 zie call 31252 Financieel
31259 zie call 31252 Financieel
31469 Verbetering in de Financieel Onderhanden Werk procedure in combinatie met VUB Financieel
31511 Bugfix in de nacalculatie regels Basisgegevens
31558 In de calculatie is de open begroting optie weer beschikbaar Verkoop
31561 Zie call 28405 Productie
31563 Zie call 28405 Productie
31099 Optie koppelen en verplaatsen relatie verwijderd uit relatiebeheer Relaties
Tabelupdates
ffct010
fprl043
vwCargoProjectPartWeek
vwElementLinkCapCad
vwProjectCalculatieWbg