Blog – Het belang van tijdregistratie bij projecten

Projectkosten bestaan uit materialen, uren en onkosten. Voor dienstverleners is de materiaalpost soms minimaal of nul. Maar of u nu producent bent of dienstverlener, uren zijn een cruciale component van uw projectkosten.

Tijdregistratie op kantoor, werkplaats of onderweg

Uren worden op allerlei plaatsen gemaakt en moeten dus ook overal en altijd verantwoord kunnen worden. Per dag, per uur of soms real-time. Hoe beter tijd wordt geregistreerd worden hoe gemakkelijker u eventuele afwijkingen op de begroting gaat constateren. En hoe beter u tijdig maatregelen kunt nemen en uw grip op het project behoudt.

Voor het registreren van tijd op kantoor is een normale PC het gemakkelijkst. Onderweg of op frequent wijzigende locaties is een smartphone of tablet handig. Op de werkvloer zien we dat tijdklokken vervangen worden door touch screens waarvan er één of worden geïnstalleerd, afhankelijk van de loopafstand van uw medewerkers. Timesplitter, de tijdregistratieoplosssing van Profity, ondersteunt alle drie manieren van tijdregistratie.

Tijdregistratie, stand-alone of geïntegreerd met ERP

Timesplitter kan standalone of geïntegreerd met Profity ERP worden ingezet. Heeft u geen Profity ERP dan kan Timesplitter worden gekoppeld met uw huidige ERP-pakket. Maar ook in die situatie kunt u standalone beginnen. Daarvoor bieden we een gratis test-account.

Gebruiker als uitgangspunt

Tijd registreren moet vooral snel en gemakkelijk kunnen. Dat vraagt om een eenvoudige user interface en zo min mogelijk informatie tegelijkertijd op het scherm, zodat de juiste keuze altijd snel gemaakt kan worden, ook zonder training. Dit is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp en de ontwikkeling van Timesplitter. Zo kunnen uren bijvoorbeeld achteraf worden ingegeven maar ook door middel van een start- en stopknop.

Gescheiden rollen

Bestede tijd worden niet altijd zo gefactureerd als deze is geregistreerd. Omdat u het werk hebt aangenomen of omdat u andere redenen hebt om bepaalde tijd niet in rekening te brengen. Om dit goed te laten verlopen, zijn het registreren van tijd en het goedkeuren en factureren ervan afzonderlijke  stappen in het proces.

Aan- en afwezigheidsregistratie

Of uw personeel nu wel of geen tijd op projecten boekt, aan- en afwezigheidsregistratie vormt meestal de basis voor het bepalen van het aantal gewerkte uren en daarmee bepaling van eventueel overwerk dat u al dan niet uitbetaalt. Ook hierin ondersteunt Timesplitter.

Tijsdrapportages

Als u gedurende langere tijd consequent tijd laat verantwoorden dan levert dat een schat aan informatie op. In Timesplitter ziet u de hoofdlijnen snel door middel van grafische weergaves. Door te klikken in de grafische weergaves krijgt u direct de onderliggende cijfers te zien.

Tijdregistratie in de cloud

Tijdregistratie met Timesplitter werkt in de cloud. Voor u is het voordeel hiervan dat u geen software hoeft te installeren en dat u er direct mee aan de slag kunt. Dankzij de toegang via internet kunt u overal tijd (laten) verantwoorden. En alle data worden automatisch voor u bewaard en geback-upt. Zo maken we het niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wilt u meer informatie over tijdregistratie met Timesplitter? Neem contact met ons op!