Blog – Grip op uw projecten door betere benutting van uw kennis en slim calculeren

Kennis uit nacalculaties

Een belangrijk gegeven van projecten is dat ze uniek zijn. Dat maakt ze dus ook minder voorspelbaar. Je zou kunnen zeggen: daarom is het een project. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen grip op kunt krijgen. Bijvoorbeeld door meer te doen met de kennis uit uw nacalculaties.

Als u een projectmatig werkend bedrijf bent dan heeft u te maken met steeds weer unieke projecten. Hoewel u waarschijnlijk vooral de verschillen ziet, is het de kunst om er ook de overeenkomsten in te ontdekken. Met de overeenkomsten kunt u aan de slag om projecten beter in de grip te krijgen. Denk hierbij aan rekenregels voor het nauwkeuriger maken van voorcalculaties van materialen en uren. Hoe nauwkeuriger uw voorcalculatie en werkvoorbereiding, hoe beter uw bestellingen, hoe beter uw planning en hoe beter uw projectresultaat.

 Slim calculeren

Een goede voorcalculatie kan alleen tot stand komen door gebruik te maken van de opgedane kennis uit de nacalculaties van uw vorige projecten. Benut u deze kennis al voldoende? Hoe goed werken de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf samen om deze terugkoppeling goed te laten plaatsvinden? Profity ERP kan een belangrijk hulpmiddel zijn om dit in de praktijk te brengen. Wij vertellen u graag hoe. Neem gerust contact met ons op.