Plannen van prefab-betonproductie

Profity Prefab ondersteunt het planningsproces van projectmatig prefab-betonproducenten. Daarnaast wordt Profity Prefab ingezet in de gevelbouw.

In deze beschrijving leggen we vooral uit hoe prefab-betonproducenten meer grip op de planning van hun projecten krijgen.

Projectplanning

Ieder project begint met een aanvraag. Hierbij wordt de mogelijke opdrachtgever, projectadres, contactinformatie etc. vastgelegd.

Vanaf het moment dat de omvang van het project, het type product en het verwachte leverschema bij benadering bekend is, is het van belang het project mee te nemen in de projectplanning. Dit kan al tijdens de verkoopfase en tevens vanaf het moment dat de verkooporder definitief is.

Profity Prefab ondersteunt bij het eenvoudig maken van een projectplanning op basis van een template projectschema, bijvoorbeeld voor de combinatie producttype en projectomvang.  Een projectschema bestaat uit een aantal taken die achtereenvolgens, al dan niet met overlap, worden uitgevoerd. De planning van het project is zowel als gantt-chart zichtbaar met daarnaast een overzicht van de geplande deadlines.

Een project kan eenvoudig vooruit worden ingepland vanaf verwachte startdatum of teruggepland vanuit de verwachte leverdatum. Als het projectschema is aangemaakt kan het handmatig in het grafisch overzicht worden aangepast.

De projectplanning betreft alle belangrijke activiteiten die invloed hebben op de doorlooptijd en beperkt zijn in capaciteit zoals de tekenkamer, productie en montage.

Bestaat een project uit meerdere bouwfasen dan kunnen hiervoor bouwdeelfasen worden aangemaakt en afzonderlijk worden gepland. Bij verschuivingen kan worden aangegeven of de gerelateerde bouwdelen moeten mee schuiven in de tijd.

Per bouwdeel kan centraal een logboek worden bijgehouden zodat voor iedereen inzichtelijk blijft welke wijzigingen zijn opgetreden en welke afwijkende afspraken zijn gemaakt. Tevens is het mogelijk de verschuivingen t.o.v. de originele planning inzichtelijk te maken.

Tijdens de uitvoering van het project kunnen taken gereed gemeld worden. Als een taak de deadline nadert kan met behulp van een escalatielijst eenvoudig worden gesignaleerd of een planning dreigt uit te lopen. Zo blijft het eenvoudig om overzicht te houden, ook over veel projecten heen.

Alleen bewaken wat nodig is

In de escalatielijst kan eenvoudig worden gefilterd op kortere of langere termijn, verantwoordelijke, type activiteit etc. Zo ziet iedereen alleen wat hij of zij nodig heeft. De escalatielijst geeft over alle projecten heen de (verwachte) escalaties weer.

Capaciteitsplanning

Alle projecten leggen samen beslag op de beschikbare capaciteit in tekenkamer, productie en montage. Met behulp van de capaciteitsplanning kan op  week- en dagniveau het capaciteitsbeslag worden afgelezen ten opzichte van de beschikbare capaciteit, zoals deze is vastgelegd in een capaciteitsrooster. Een capaciteitsoverschrijding wordt direct in het rood aangegeven.

In bouwprojecten wordt nogal eens geschoven. De verschuivingen in de projectplanning zijn onmiddellijk zichtbaar in de capaciteitsplanning.

Per producttype kan worden gekozen voor een planningseenheid. Bijvoorbeeld uren, strekkende meters, vierkante meters, kubieke meters of stuks.

Vrachtplanning op basis van montagevolgorde

In Profity Prefab kan, al dan niet grafisch vanuit een geïmporteerde tekening (via IFC formaat of via Excel CAD import), een montagevolgorde worden ingevoerd. Dit kan heel eenvoudig en snel plaatsvinden met behulp van een legplanoverzicht.

Op basis van de montagevolgorde wordt een vrachtplanning gemaakt. Profity Prefab ondersteunt het grafisch indelen van vrachten, waarbij rekening gehouden wordt met de vorm en het gewicht van de elementen zodat bokken, sledes en trailers optimaal worden benut. Ook is een overzicht van de mee te leveren materialen inclusief hun gewichten beschikbaar zodat ook deze in de vracht worden meegenomen.

De vrachtplanning zorgt ervoor dat de vrachten zo worden ingedeeld dat ze aansluiten op de montagevolgorde en dus logistiek worden geoptimaliseerd. Zo kan just-in-time worden geleverd.

Ter ondersteuning van de vrachtplanning kunnen verschillende transportmiddelen worden gedefinieerd met eigen afmetingen en toegelaten gewicht. Deze manier van werken bespaart enorm veel tijd bij de vrachtplanning maar ook later bij de daadwerkelijke vrachtbewegingen.

Productieplanning

Op basis van de vrachtplanning kan de productieplanning worden gemaakt. Hierbij ondersteunt Profity Prefab verschillende methoden:

  • Grafische ondersteuning voor het optimaal beleggen van tafels of banen (al dan niet op basis van carrouselproductie)
  • Agendaplanning voor het optimaal plannen van mallen

Grafische ondersteuning voor het optimaal beleggen van tafels of banen: slimme algoritmes zorgen ervoor dat de tafels of banen optimaal worden benut. Hierbij kunnen allerlei parameters worden gehanteerd zoals de onderling afstand tussen elementen, welke producttypen op welke tafels, voorspanning etc.

Agendaplanning voor het optimaal plannen van mallen: deze methode is vooral interessant als de grafische ondersteuning minder van belang is en als optimalisatie gewenst is rond de malopbouw en ombouw. Zo kan er bijvoorbeeld gepland worden van groot naar klein.

Op basis van de ingelezen tekeningen kunnen Unitechnik- en pXML-bestanden worden gegenereerd voor de aansturing van plotters, wapeningsmachines etc.:

Ten behoeve van transport kunnen allerlei documenten worden afgedrukt. Denk hierbij aan de laadbon, vrachtbrief of afroepbevestiging. Ook kunnen met Profity Prefab de gewenste elementlabels worden afgedrukt. Verder zijn er voor productieplanning diverse prints beschikbaar.

Geproduceerde elementen moeten worden gefactureerd. Hiervoor levert Profity Prefab de nodige informatie voor het ERP-pakket. Dit kan Profity ERP zijn of een bestaand ERP-pakket. Deze informatie wordt ook gebruikt voor voorraadbewaking en locatiebeheer.