Gebruikers van Profity ERP hebben vaak een groot aantal gereedschappen in de werkplaats, op de bouw of in de bussen. Voor deze gebruikers hebben wij Profity Tools ontwikkeld.

Goed gereedschap is onmisbaar

Goed gereedschap is onmisbaar voor de uitvoering van uw projecten. Goed gereedschap zorgt ervoor dat uw mensen veilig en efficiënt kunnen werken. Bij gereedschap hebben we het over bijvoorbeeld handgereedschap, machines, kranen, hijsbanden, kettingwerk, blusapparatuur, steigers, ladders en meetapparatuur.

Profity Tools geeft u grip op uw gereedschap

Profity Tools is web-gebaseerde software voor het beheer van uw gereedschap. U kunt Profity Tools gebruiken op PC, tablet of smartphone. Zo heeft u altijd alle informatie over uw gereedschap bij de hand: de algemene kenmerken van ieder gereedschap zoals modelnummer, serienummer, bouwjaar, aankoopdatum, garantieperiode, leveranciersgegevens en onderhoudsgegevens. Verder kunt u de locatie bijhouden zodat u het gereedschap altijd eenvoudig kunt terugvinden. Tenslotte kunt u ook alle documenten opslaan en inzien die bij het betreffende gereedschap horen.

Grip op gereedschap

Het is belangrijk dat u weet dat uw gereedschap in orde is. Daarbij hoort dat u weet wanneer ieder gereedschap voor het laatst gekeurd is en wanneer het opnieuw gekeurd moet worden. In geval van meetgereedschap wilt uw bijgehouden wanneer het voor het laatst gekalibreerd is en wanneer kalibratie opnieuw moet plaatsvinden.

Informatie over uw gereedschap

Bij gereedschap hoort documentatie. Denk hierbij aan de handleidingen, facturen, garantiebewijzen, keuringsrapporten, keuringscertificaten, kalibratierapporten en veiligheidsinstructies. Maar ook softwarematige bestanden als uw gereedschap met software werkt zoals drivers of data. Als deze informatie kunt u snel en eenvoudig terugvinden. Op uw PC, smarphone of tablet.

VCA, NEN3140, Arbo,NEN1090, CE markering

Goed Gereedschapsbeheer is een vereiste als u wilt voldoen aan de eisen van VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en aan NEN 3140 (De Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied). De Arbo-wetgeving schrijft voor dat uw arbeidsmiddelen zodanig moeten zijn uitgerust dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tijdens het gebruik geen gevaar loopt. In het kader van de NEN1090 en de daaraan gekoppelde CE markering dient aangetoond te worden dat gereedschap en (las)machines periodiek gevalideerd en gekalibreerd zijn. Ook dit vraagt een nauwkeurig administratie en documentatie die bij controles / audits snel en eenvoudig toegankelijk is. Voldoende redenen om gereedschapsbeheer serieus te nemen vanuit de optiek van wet- en regelgeving.

Gereedschap labels

Met Profity Tools kunt u industriële labels met barcode of QR-code printen en op het gereedschap bevestigen. Met uw telefoon kunt u een label op een gereedschap scannen en wordt alle bijbehorende informatie direct getoond. Deze informatie kunt u dan bekijken of aanpassen. Ook kunt u gebruik maken van NFC (Near Field Communication) labels. Door uw smartphone eenvoudigweg vlak naast het label te houden, wordt de informatie van het betreffende gereedschap getoond. Zo heeft u zonder moeite alle gegevens van het gereedschap direct bij de hand. Deze mobiele manier van opvragen van gereedschapsinformatie is niet alleen handig voor u zelf maar ook praktisch als u bijvoorbeeld controle krijgt. Door het label van een gereedschap te scannen heeft u onmiddellijk alle informatie inzichtelijk. Hetzelfde label kunt u ook gebruiken bij het uitgeven of innemen van gereedschap als u dit bewaart in een gesloten magazijn.

Grip op gereedschap verbetert grip op projecten

Door ondeugdelijk gereedschap of het zoekraken van gereedschap kan de voortgang van een project behoorlijk worden verstoord. Met Profity Tools heeft u deze risico’s onder controle. Wilt u meer weten over Profity Tools voor uw organisatie? Neem contact met ons op!

Contact