Voor u als projectmatig werkend productiebedrijf biedt Profity ERP alle functies om grip te krijgen op uw projecten in alle facetten van uw onderneming. Profity ERP is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze klanten. Dankzij hun kennis en ervaring is Profity ERP gebouwd voor de dagelijkse praktijk van een projectgestuurde organisatie: krachtig in functionaliteit maar eenvoudig in gebruik. Profity ERP ondersteunt daarbij onder meer de volgende functies (klik op het schema voor een grotere weergave):

Projectmatig werken: Verkoop en Calculatie

Grip op projectmatig werken begint met grip op het verkoopproces. Vanaf aanvraag tot en met opdracht. Iedere aanvraag legt u vast in Profity zodat u overzicht houdt op alle lopende aanvragen van bestaande en nieuwe relaties. Komen er meerdere aanvragen per project dan houdt u ook hierop zicht.

Wilt u een aanvraag beantwoorden met een offerte dan kunt u de calculatie hiervoor in Profity opstellen. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door de specificatie in te lezen vanuit een CAD/ontwerpsysteem (bijvoorbeeld LogiKal, Tekla, Allplan of Revit) op basis van IFC of Excel. Of door de calculatie zelf te maken in Profity. Handmatig, ondersteund met normen of de calculatieconfigurator. Op basis van standaardartikelen of projectartikelen.

Een calculatie zet u in Profity eenvoudig om in een offerte in Word, die u vervolgens verder kunt bewerken. In Profity maakt u van de offerte eenvoudig een PDF-document. Vervolgens kunt u de PDF-offerte direct e-mailen.

Aanvraagdocumenten kunt u opslaan in Profity documentbeheer. Uitgebrachte offertes en verzonden e-mails worden hier automatisch aan toegevoegd. Zo houdt u eenvoudig grip op uw projectdocumenten tijdens de verkoopfase.

Profity ondersteunt verkoop met relatie- en actiebeheer zodat u uitgebrachte offertes eenvoudig kunt opvolgen. Door middel van views (persoonlijk indeelbare schermen), rapporten en dashboards (grafische weergaven op managementniveau) houdt u inzicht in de stand van zaken.

Relatiebeheer – Aanvragenbeheer – Calculatie – Koppeling CAD / BIM / IFC– Offertegeneratie MS Word – Offertebeheer – Artikelen / Prijzen – Artikelnormen – Calculatiebeheer – Calculatieconfigurator – Opdrachtbeheer – Verkooprapportage

Projectmatig werken: Werkvoorbereiding en Inkoop

Wordt een offerte opdracht dan kunt u de calculatie overnemen uit verkoop. Als opnieuw getekend en gespecificeerd wordt in een CAD- of ontwerpsysteem, dan kunt u de materiaalspecificatie in Profity importeren. Deze is specificatie wordt dan de basis voor uw werkbegroting.

Aan de hand van de artikelinstellingen worden de materialen op project of op voorraad ingekocht op basis van een besteladvies. Inkoopopdrachten worden in PDF gegenereerd en kunnen vanuit Profity per e-mail worden verzonden.

Met behulp van Profity Connect kunt u orderbevestigingen, pakbonnen en facturen scannen en digitaal verwerken, opslaan bij het project, digitaal accorderen via workflow en verwerken in de financiële administratie.

Projectmatig werken: Projectplanning

Op basis van de gecalculeerde uren kunt u een capaciteitsplanning maken op afdelingsniveau per week en/of op medewerkersniveau per dag. Profity geeft hierbij grafische ondersteuning zodat u goed overzicht houdt.

Ook kunt u de productie plannen op element/merkniveau. Voor prefab producenten heeft Profity een specifieke planningsoplossing: Profity Prefab. In Profity Prefab kunt u plannen op element- of merkniveau.

Koppeling CAD / BIM – Materiaalspecificatie – Inkoop – Voorraad – Orderbevestigingen – Pakbonnen – Inkoopfacturen – Scannen en Herkennen, Accorderen – Capaciteitsplanning – Medewerker/dagplanning – Productieplanning – Elementplanning – Expeditieplanning – Vrachtplanning – Werkbonnen – Materiaalbonnen – Vrachtbrieven

Projectmatig werken: Projectrealisatie

Tijdens de realisatie van een project is zeker bij langer lopende projecten vaak sprake van meer- en minderwerk. In de werkbegroting kunt u deze gedetailleerd vastleggen voor zowel materialen als uren. Ook kunt u hiervoor  de bijbehorende meerwerkfacturen aanmaken.

In het projectoverzicht heeft u steeds een volledig beeld van alle kosten en opbrengsten waarbij u voorcalculatie, werkbegroting, verplichtingen, nacalculatie en opbrengsten real-time kunt zien en vergelijken.

Profity Time, de urenregistratie-oplossing van Profity stelt alle medewerkers in staat snel en eenvoudig hun uren te boeken. Op kantoor, in de werkplaats, op de bouwplaats of onderweg. Omdat de geregistreerde uren dagelijks kunnen worden verwerkt is de nacalculatie uren steeds accuraat. Verder kunt u real-time zien wie waarmee bezig is. Ook snipperuren, overuren, tijd-voor-tijd registratie, WKA-overzichten en input voor de salarisadministratie zijn steeds beschikbaar.

Werkbegroting – Meer- en minderwerk – Tijdregistratie kantoor / werkplaats / mobiel – Projectoverzichten – Machine- en gereedschappenbeheer

Projectmatig werken: Projectevaluatie

Iedere bestelling, levering en bijbehorende factuur is zichtbaar in de nacalculatie van een project. Gemaakte uren worden zichtbaar in de nacalculatie.

Voor ieder project wordt een factuurtermijnschema opgesteld, al dan niet op basis van een standaard termijnschema. Vrijgegeven facturen worden direct verwerkt in de financiële administratie.

Met behulp van faalkostenregistratie wordt een proces ondersteund van verfijning van nieuwe voorcalculaties aan de hand van praktijkervaring.

Nacalculatie – Termijnfacturen – Vrijgeven facturen – Projecturen – Faalkostenregistratie – Projectevaluatie – Onderhanden werk

Projectmatig werken: Machine- en gereedschappenbeheer

Profity Tools biedt de mogelijkheid al uw machines en gereedschappen te registreren, inclusief certificaten, onderhoudshistorie, handleidingen etc. Gereedschappen kunnen via een gesloten magazijn worden uitgegeven en ingenomen. Ook heeft u inzicht in de status van een gereedschap. Bijvoorbeeld of het al dan niet defect is of wie het in bezit heeft.

Dankzij de QR-code op ieder gereedschap kunt u met uw smartphone direct alle relevante informatie van een gereedschap inzien.

Gereedschappenbeheer – Uitgifte en inname gereedschappen – Certificering gereedschap – Reparatie en onderhoud gereedschap

Projectmatig werken: Service

Bij veel projectmatig werkende bedrijven is sprake van een langdurige relatie met uw klant, ook na oplevering. Goede service na afronding van het project vergroot de kans op nieuwe opdrachten. Profity ondersteunt het serviceproces vanaf service-aanvraag tot en met facturering.

Serviceregistratie – Servicebon – Facturering

Projectmatig werken: Financieel

Profity ERP is niet alleen een compleet Project ERP pakket. Met Profity ERP beschikt u ook over een volledig geïntegreerde financiële administratie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om de koppeling tussen twee verschillende pakketten of administratieve verschillen tussen uw projectadministratie en uw financiële administratie. Iedere boeking op een project is onmiddellijk een boeking in uw financiële administratie. Profity ERP bevat ook een complete debiteuren- en crediteurenadministratie inclusief aanmaningen, betalingen, btw-aangifte en kostenplaatsen en financieel onderhanden werk. Daarbij kan Profity zich meten met de gangbare financiële pakketten.

Grootboek – Debiteuren – Crediteuren – Kredietlimieten en verzekeringen – (Termijn)facturering – Financieel onderhanden werk – Financiële rapportage

Projectmatig werken: Documentbeheer

Profity ERP biedt u de mogelijkheid alle projectdocumenten die nu in uw organisatie op verschillende plaatsen al dan niet digitaal worden bewaard centraal op te slaan. Zo raakt u documenten nooit kwijt en kunt u ze eenvoudig delen met iedereen in uw organisatie. Denk hierbij aan offerteaanvragen, offertedocumenten, getekende opdrachtbevestigingen, certificaten, e-mails, presentaties, spreadsheets etc. Documentbeheer in Profity stelt u in staat een document via verschillende ingangen en aan de hand van kenmerken gemakkelijk terug te vinden, niet alleen voor degene die het document heeft ontvangen of opgesteld, maar ook voor alle andere belanghebbenden.

Documenten opslaan – Documenten beheren- Documenten delen – Documenten vinden

Projectmatig werken: Actiebeheer

Actiebeheer stelt u in staat om alle acties vast te leggen die moeten plaatsvinden om uw projecten in goede banen te leiden. Zo heeft iedere medewerker een duidelijk overzicht van zijn acties en indien gewenst in de acties van zijn collega’s. Verder kan bij iedere actie een log worden bijgehouden zodat later duidelijk is wat is besproken, welke afspraken zijn gemaakt etc. Zo wordt iedere taak op tijd uitgevoerd en is achteraf altijd terug te lezen wat er is gebeurd. Actiebeheer wordt bovendien ingezet om allerlei vaste acties per project via template-checklists eenvoudig toe te voegen aan een project en toe te kennen aan de betrokkenen. Zo weet u zeker dat niets wordt vergeten.

Acties vastleggen – Acties bewaken – Project checklist

Projectmatig werken: Integratie

Bij de voorbereiding en realisatie van projecten zijn vaak veel verschillende partijen betrokken. Het efficiënt uitwisselen van informatie tussen deze partijen krijgt steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld door de inzet van BIM. Voor veel organisaties is BIM nog toekomstmuziek maar wordt al wel informatie digitaal uitgewisseld. Bij voorbeeld in Excel-, XML-, of IFC-formaat. Met Profity kunt u op veel plaatsen in de software informatie importeren of exporteren in een formaat dat u afspreekt met uw leveranciers of klanten zodat dubbele invoer wordt voorkomen.

Veel communicatie verloopt via e-mail. Profity ondersteunt daarom op alle relevante plaatsen in de software de mogelijkheid tot het direct e-mailen van de contactpersonen, al dan niet met door Profity gegenereerde PDF-documenten (offertes, bestellingen etc.). Ook kunnen binnenkomende e-mails eenvoudig in Profity Documentbeheer worden opgeslagen zodat ook andere betrokkenen inzage hebben in eerder e-mailverkeer.

Integraties met BIM – IFC – Excel – XML – Office – Outlook

Projectmatig werken: Views / Rapporten / Dashboards

Profity ERP helpt uw bedrijf om efficiënter te werken en de kwaliteit te verbeteren. Maar het uiteindelijke doel is u meer grip te laten krijgen op uw projecten. Daarvoor is continu inzicht in sturingsparameters essentieel. Profity levert dat inzicht via verschillende ingangen: views, rapporten en dashboards.

Views zijn gepersonaliseerde schermen waarop iedere medewerker de gewenste informatie kan opvragen in de selectie, sortering en weergave zoals die voor hem het meest bruikbaar is. Views zijn steeds eenvoudig aan te passen, te maken of te verwijderen. Zo veranderen ze mee met veranderende informatiebehoeften. Views zijn door iedere medewerker eenvoudig aan te passen.

Rapporten zijn overzichten in PDF of op papier zoals u die waarschijnlijk ook vandaag al gewend bent. Deze rapporten worden gemaakt met Crystal Reports of een andere report writer die geschikt is voor Microsoft SQL Server. Deze rapporten worden meestal door Profity ontwikkeld en slechts af en toe aangepast.

Een dashboard is een gepersonaliseerd Profity startscherm per rol of medewerker. Het dashboard heeft als doel iedere medewerker in één oogopslag grafisch ondersteunde informatie te verschaffen waarmee hij zijn dagelijkse werk kan doen. Voor een verkoper bijvoorbeeld de openstaande offertes die hij moet nabellen en de aanvragen waarvoor nog geen offerte is verstuurd. Voor een inkoper bijvoorbeeld de bestellingen die nog niet zijn bevestigd en de orderbevestigingen met een leverdatum die afwijkt van de bestelling. Voor de projectleider het tussentijds resultaat per project en al dan niet betaalde facturen per project, voor de directeur de liquiditeitsprognose en de omvang van de orderportefeuille etc. Deze dashboards kunnen bovendien worden gepubliceerd op smartphone of tablet zodat je niet in Profity hoeft in te loggen om de gewenste informatie te kunnen opvragen.

Sturen met Views – Rapporten – Dashboards

Meer informatie?

Bovenstaande opsomming van mogelijkheden geeft slechts een beperkt beeld van de mogelijkheden van Profity. Graag nemen we met u persoonlijk door hoe u meer grip op uw projecten wilt krijgen waar u meer efficiencyverbetering wilt bereiken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Profity ERP voor uw organisatie? Neem contact met ons op.