Blog – Geïntegreerde financiële administratie key bij projectmatig werken

Projectmatig werken vereist focus op financiën

Een geïntegreerde financiële administratie is essentieel bij projectmatig werken. Waarom? Projectmatig werkende productiebedrijven zijn vaak kapitaalintensieve ondernemingen. Een enkel project varieert van duizenden tot soms in de miljoenen euro’s. De marges zin daarentegen vaak klein. Een kleine verandering in een project kan dus grote gevolgen hebben voor winstgevendheid van een project. Een geïntegreerde financiële administratie is daarom key bij projectmatig werken.

Met real-time integratie tussen projecten en financiën wordt iedere betaling of ontvangst onmiddellijk zichtbaar bij het project en wordt iedere verandering in een project gebruikt voor de tussentijdse waardering in de financiële administratie. Zo houdt u steeds nauwkeurig zicht op de financiële stand van zaken van ieder project, en van alle projecten samen: welke verplichtingen bent u aangegaan, wanneer kunt u betaling van uw facturen verwachten, wat is de stand van het onderhanden werk, wat zijn de gevolgen van meer- en minderwerk.

Geïntegreerde financiële administratie en projectadministratie

Profity ERP is één van de weinige ERP-oplossingen voor middelgrote projectmatig werkende bedrijven waarin de financiële administratie een geïntegreerd onderdeel uitmaakt. Een integratie bouwen en onderhouden met een pakket van een andere leverancier is dus niet nodig. Batchmatige boekingen zijn niet nodig, iedere boeking wordt real-time verwerkt. Zo is er altijd financiële aansluiting tussen uw projectadministratie en uw financiële administratie. Als projectmanager heeft u altijd direct inzicht in betalingen aan leveranciers en in betaling van termijnfacturen door uw klanten.

Tussentijdse waardering van projecten

Het tussentijds waarderen van projecten is een dynamisch proces waarbij u de tussentijdse prognose en de harde financiële data moet combineren. Binnen Profity ERP heeft u deze gegevens op projectniveau bij elkaar en kunt u het verwachte resultaat eenvoudig berekenen in de werkbegroting. Op basis hiervan wordt deze, na eventuele correctie, automatisch geboekt in uw administratie. Hierdoor ontstaat periodiek een onderbouwde waardering van de balanspost onderhandenwerk en wordt uw maandelijkse resultaten rekening betrouwbaarder. Aan het einde van het project worden deze tussentijdse resultaten weer automatisch afgeboekt. Op deze manier wordt het werkelijke resultaat zichtbaar in uw winst- en verliesrekening.
Eén softwarepakket voor logistiek en financieel voor projectmatig werkende bedrijven
U hoeft dus niet te kiezen uit een groot en duur ERP-pakket met financiële administratie of een projectenpakket zonder financiële administratie. Profity ERP biedt de functionaliteit voor projectmatig werken inclusief de financiële administratie. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!