Blog – De voordelen van een goede werkbegroting

Maakt u al werkbegrotingen?

Voor ieder project dat u accepteert heeft u een voorcalculatie gemaakt. Dus u weet tot op zekere hoogte wat de te verwachten kosten zijn voor dit project. Omdat u vaak veel meer offertes moet maken dan dat u opdrachten krijgt, wilt u niet teveel tijd steken in een voorcalculatie. Het gevolg is dat uw offertes schattingen bevatten en dus niet altijd even nauwkeurig zijn.

Het nut van werkbegrotingen

Als het project eenmaal binnen is wordt er vaak niet meer opnieuw gecalculeerd terwijl dat toch wel grote voordelen heeft. Zo krijgt u met een goede werkbegroting direct nauwkeurig inzicht in het geprognotiseerd projectresultaat en de geprognotiseerde marge. Het maken van een werkbegroting hoeft niet veel extra inspanning met zich mee te brengen ten opzichte van de huidige werkzaamheden. Immers, voor het bestellen van materialen moet u toch al nauwkeurig specificeren. Daarmee heeft u het materiaaldeel van werkbegroting al bijna helemaal te pakken. Voor het inplannen van de capaciteit van uw medewerkers moet uw vrij nauwkeurig weten hoeveel uren er op welke afdeling besteed gaan worden. Daarmee heeft u het urendeel van uw begroting ook al goed in beeld.

Tijdig ingrijpen als uw projectkosten tegenvallen

Veel projectmatig werkende bedrijven slaan de stap tussen voorcalculatie en nacalculatie over: de werkbegroting dus. Met een goede werkbegroting heeft u veel sneller in de gaten hoe de projectkosten zich ontwikkelen. Ten eerste omdat u door de werkbegroting te vergelijken met uw voorcalculatie al bij de start van het project al eventueel meevallers en tegenvallers kunt zien. Ten tweede omdat u de werkbegroting gebruikt om tijdens het project de te verwachten kosten steeds bijstelt, ook voor kosten die u nog moet gaan maken.

Hoe eerder u meerwerk ontdekt hoe gemakkelijker u deze kunt doorbelasten

Tijdens het opstellen van een werkbegroting kan het zijn dat er meerwerkposten boven tafel komen die niet voorzien waren in de voorcalculatie. Zonder werkbegroting zouden die pas tijdens het project in beeld komen. Het meerwerk is dan al moeilijker aan de klant door te belasten. Met een goede werkbegroting bent u deze situatie voor.

Leren van het verleden zodat uw winstgevendheid verbetert

Het vergelijken van voorcalculatie en nacalculatie is zinvol om uw voorcalculatie te verbeteren. Maar zeker zo belangrijk is het vergelijken van voorcalculatie met de werkbegroting. Zo verbetert de interne samenwerking tussen calculators enerzijds en de engineers en werkvoorbereiders anderzijds. Met als doel dat uw offertes nauwkeuriger calculeert zodat uw verkoopresultaten verbeteren en uw winstgevendheid groeit.

Mogen we met u meedenken over de verbetering van uw winstgevendheid? Neem dan eens contact met ons op.