Blog – Cloud: U onderhoudt toch ook niet uw eigen wagenpark?

Wat is uw core business? Uw klimaatsysteem onderhouden? Uw gebouwen beveiligen? Uw wagenpark onderhouden? IT-systemen beheren?

Core business in eigen huis

Intussen zijn we het er wel over eens: wil je flexibel zijn als ondernemer dan beperk je je tot je core business. De rest besteed je uit. Zo kun je je personeelskosten drukken en je bent flexibel om te groeien en te krimpen, net zoals je afzetmarkt. Waarom hebben dan toch veel ondernemers graag eigen hardware en software in huis?

Kopen of leasen

In de snel veranderende wereld om ons heen wordt het steeds belangrijker te kunnen beschikken over de diensten die we op dat specifieke moment nodig hebben. Bovendien zijn de beschikbare financiële middelen steeds schaarser. Met als gevolg dat we minder kopen en meer huren of leasen. En dat we minder personeel aannemen en meer werken met flexibel inzetbare krachten.

Bedrijfssoftware wordt een dienst

Bedrijfssoftware afnemen in de cloud past in deze trend. Soms bestaat de huiver nog dat op die manier vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen. Maar e-mailen we diezelfde informatie niet al jaren over e-mail en dus over het publieke internet? En is het misschien niet juist een goed idee om bedrijfskritische data ook op te slaan buiten het eigen kantoor?

Cloud = Service

Een goede implementatie van werken in de cloud ontzorgt bedrijven daadwerkelijk. Het gebruiken van hardware en software wordt een zuivere dienst waarbij je de beschikbare middelen optimaal benut, samen met andere bedrijven. Waarbij de benodigde capaciteit en het gewenste serviceniveau flexibel meebeweegt met ieders eigen behoefte. Waarbij je alleen betaalt voor wat je daadwerkelijk gebruikt. En waarbij uw eigen taak zich beperkt tot het voorzien in werkplekken voor uw medewerkers en een betrouwbare internetverbinding. De rest besteedt u uit, net zoals het onderhoud van uw wagenpark of de beveiliging van uw gebouw.

Profity Online

Profity Online is Profity ERP in de cloud. Gemakkelijk, eenvoudig, betrouwbaar en schaalbaar. Voor zowel bestaande als nieuwe Profity-gebruikers. We maken daarbij gebruik van Microsoft Azure, het cloud-platform van Microsoft. Meer weten? Neem contact met ons op.