Blog –Tijdregistratie: grip op uren is grip op projecten

Hoe krijgt u grip op uw projecten? Vaak door grip te krijgen op uw uren. Een goede software voor tijdregistratie is daarvoor van belang.

Tijdregistratie waar het nodig is

Tijdregistratie vindt vooral door degenen plaats van wie de kosten zijn toe te wijzen aan specifieke projecten. Dat kan zijn op kantoor, in de fabriek of werkplaats, onderweg of op een werk. Voor de verschillende situaties heeft Profity een bijpassende oplossing. Op de eigen PC, via een Touch PC in de fabriek, op de tablet in de bus, of op de smartphone.

Tijdregistratie passend bij de werkzaamheden

Voor een medewerker die aan één project tegelijk werkt is het gemakkelijk om te werken met start- en stoptijden. Door een project te starten, stopt het voorgaande project automatisch en rekent Profity het aantal bestede uren op dat project uit. Rekening houdend met het rooster van de medewerker. Voor een medewerker die aan meerdere projecten tegelijkertijd of door elkaar werkt, is het handiger om aan het einde van de dag het aantal uren voor ieder project waaraan hij heeft gewerkt in te geven. Waarbij hij eenvoudig kan zien of hij voldoende uren heeft geboekt conform het rooster van die dag.

Gebruiker als uitgangspunt

Tijd registreren moet vooral snel en gemakkelijk kunnen. Dat vraagt om een eenvoudige user interface en zo min mogelijk informatie tegelijkertijd op het scherm, zodat de juiste keuze altijd snel gemaakt kan worden, ook zonder training. Dit is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp en de ontwikkeling van de tijdregistratie van Profity. Zelfs voor medewerkers die de Nederlandse taal niet machtig zijn is het registreren van uren eenvoudig aan te leren. Zo kunnen ook flexibele krachten hun uren registreren.

Dagelijkse urencontrole

Zo vaak als u wilt maar meestal dagelijks kunt u de geregistreerde uren verwerken. Daarbij kunt u eenvoudig grafisch zien of medewerkers conform hun rooster hebben gewerkt. Ontbrekende uren kunt u eenvoudig toevoegen. Correcties kunt u snel aanbrengen. Na goedkeuring worden de uren in de projectadministratie verwerkt.

Grafische overzichten

De tijdregistratie van Profity houdt niet alleen de details bij maar verzamelt ze ook tot zinvolle informatie.  Met grafische overzichten krijgt u snel inzicht in de grote lijnen. U kunt vervolgens inzoomen op de details door op een grafische weergave te klikken. In de projectadministratie kunt u de resultaten per project tussentijds en achteraf bekijken.

Tijd voor tijd, snipperuren, overwerken

Bij tijdregistratie komt veel meer kijken dan uren op activiteiten en projecten. Profity tijdregistratie zorgt voor een goede aanlevering van de gegevens per medewerker aan de salarisadministratie inclusief de juiste overwerktarieven. Ook snipperkaarten worden bijgehouden.

Tijdregistratie in de cloud

Tijdregistratie met Profity werkt in de cloud. Voor u is het voordeel hiervan dat u geen software hoeft te installeren en dat u er direct mee aan de slag kunt. Dankzij de toegang via internet kunt u overal tijd (laten) verantwoorden. En alle data worden automatisch voor u bewaard en geback-upt. Zo maken we het niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wilt u meer informatie over tijdregistratie met Profity? Neem contact met ons op!

Contact