Blog – Hoeveel faalkosten kunt u voorkomen of verhalen?

Vermijdbare faalkosten, verhaalbare faalkosten

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Oftewel, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Faalkosten zijn kosten die het gevolg zijn van fouten. Wanneer we spreken van vermijdbare faalkosten, dan bedoelen we  kosten die voorkomen hadden kunnen worden: als fouten herhaaldelijk worden gemaakt dan had u deze waarschijnlijk kunnen voorkomen en had u dus ook de daarmee gepaard gaande kosten kunnen uitsparen. Verhaalbare faalkosten zijn kosten die u kunt verhalen op uw leverancier. Als u met leveranciers goede afspraken heeft over de consequenties van fouten dan kunt u de kosten van deze fouten gemakkelijker verhalen.

Voorbeelden van faalkosten

Een voorbeeld van vermijdbare faalkosten: op de bouw lopen de monteurs vertraging op, omdat het benodigde gereedschap niet aanwezig is. Betere gereedschapsplanning voorkomt deze faalkosten.

Een voorbeeld van verhaalbare faalkosten: materiaal wordt te laat geleverd waardoor het project vertraging oploopt. Betere afstemming met de leverancier had deze faalkosten mogelijk kunnen voorkomen. Of de kosten daadwerkelijk verhaalbaar zijn hangt af van de afspraken met de leverancier.

Besparen met inzichtelijk maken van faalkosten

Kosten verlagen door middel van het voorkomen of verhalen van faalkosten begint met een goede registratie ervan. Met Profity ERP maakt u faalkosten inzichtelijk.  Vervolgens kunt u daarmee:

– Leren van fouten zodat ze niet nogmaals worden gemaakt;
– De verhaalbare faalkosten verhalen op uw leverancier;
– Uw percentage onvoorzien nauwkeuriger vaststellen ten behoeve van volgende calculaties.

Lagere faalkosten leveren dus niet alleen lagere kosten op maar zorgen voor een betere onderlinge samenwerking tussen medewerkers en met leveranciers. Ook gaan door nauwkeurigere calculaties uw scoringskansen van nieuwe opdrachten omhoog.

Bewustwording nodig

Wilt u dat uw werknemers faalkosten gaan registreren dan is het van belang dat zij zich bewust worden van het nut ervan. Het doel is niet de schuldigen aan te wijzen maar om herhaling van fouten te voorkomen en zodoende kosten te besparen. Dat is niet alleen in het voordeel van uw bedrijf maar ook van iedere medewerker.

Wilt u meer weten over de manier waarop u met Profity ERP uw faalkosten beter in de grip krijgt? Neem contact met ons op.