Blog – Dromen, denken, doen

Als je wilt nadenken over de vraag welke kant je op wilt met je bedrijf dan is het handig om wat verder vooruit te kijken dan 2 a 3 jaar. Bij Profity noemen we dat “dromen” en we doen dat bewust. Als we dromen dan denken we zo’n zeven jaar vooruit. Daarmee denken we buiten de huidige realiteit. Zo ontstaat een langetermijnvisie waarover je vervolgens breder in je team kunt gaan denken om vervolgens vandaag al stappen te ontwikkelen om de droom tot werkelijkheid te laten worden.

Elke onderneming begint met een droom. De ondernemer verzamelt mensen om zich heen om die droom te verwezenlijken. Voor je het weet ontwikkel je jezelf door de jaren heen als een soort van super-werknemer. Je moet de beste werknemer zijn, doet ’s ochtends de deur open en sluit ’s avonds als laatste weer af. Je wordt zó opgeslokt door de dagelijkse praktijk dat je vergeet door te dromen. In 2012 hebben we boven ons Profity-logo een wolkje geplaatst. Dit wolkje staat voor cloud. Wij droomden destijds dat we over zeven jaar niet meer op lokale servers maar in de cloud zouden werken. Destijds was dit absoluut nog niet mogelijk. Vandaag zijn al onze producten in de cloud leverbaar!

Huidige werkwijze

Waar staan we nu? Op dit moment sluiten we met ERP aan op CAD. Vanuit het virtuele model wordt data geëxporteerd die uiteindelijk terecht komt op kantoor in de werkvoorbereiding. Daar wordt de data omgezet en gebruikt om de productie aan te sturen. Een voorbeeld in de gevelbouw: in de fabriek komen profielen binnen (halffabrikaten). Deze gaan met een enorm tempo door het fabricageproces. Als resultaat komt er een kozijn uit, dat op een bok wordt gezet en vervolgens op de vrachtwagen. Het kozijn gaat naar de bouw en daar wordt het in het werk gemonteerd.

Calculeren, werkvoorbereiding, bestellen, produceren, transporteren, monteren. Dat is wat onze klanten dagelijks doen. De uitdaging is dan ook: hoe kun je dit zo efficiënt mogelijk doen?

Automatisering

Door middel van automatisering verbinden we kantoor en werkvloer met elkaar. Dit doen we door te zorgen voor een optimale informatiestroom die wachttijden verkort omdat alle schakels in het productieproces naadloos op elkaar aansluiten. Een voorbeeld hiervan: Onze prefab-betonklanten plannen nu al op basis van een IFC-model waaruit ze de te produceren elementen filteren en deze als input gebruiken voor de planning. Als de bouwvolgorde bekend is vloeit daaruit een leverdatum voort en kunnen zij vervolgens terugplannen, rekening houdend met de beschikbare productiecapaciteit die bekend is in Profity ERP. Om de elementen op het juiste moment te leveren maken we een bokkenplanning en weten we in welke volgorde de geproduceerde elementen op de bok geplaatst en getransporteerd worden. Dit vertalen we vervolgens terug naar een start productie van desbetreffend element. Op deze manier kunnen we “just-in-time leveringen” op de bouwplaats garanderen.

Robotisering

Veel van onze klanten zijn gefocust op het verder automatiseren of robotiseren van productieprocessen in de fabriek. Daar is en wordt fors in geïnvesteerd. Product was de zwakste ketting in de schakel. Dit is door de vergaande fabrieksautomatisering aan het veranderen. De zwakste schakel en dus de beperkende factor is aan het verschuiven naar werkvoorbereiding. Tijd dus voor het versterken van deze schakel. Dit vraagt niet alleen om een versterking van de afdeling werkvoorbereiding maar een betere samenwerking met de andere partijen in het bouwproject.

Samenwerking

Als schakel in de bedrijfskolom heeft u te maken met partners en leveranciers waarmee informatie over en weer gedeeld wordt. BIM is hiervan een voorbeeld. We zien dat BIM steeds verder geïntegreerd raakt in de branche en dat IFC een uitwisselstandaard is die straks niet meer weg te denken is. 3D denken, modelleren en communiceren vormt steeds meer de basis van een goede onderlinge samenwerking. Data wordt alsmaar belangrijker om processen goed te laten verlopen. Ook in- en verkoopdocumenten gaan over en weer tussen organisaties. Te vaak zien wij dat deze informatie over en weer dubbel ingevoerd wordt. Daarom ontwikkelt Profity een uitwisselingsplatform voor bedrijfsdocumenten die ervoor gaat zorgen dat een handmatige taak zoals het overtypen van informatie definitief verleden tijd wordt. Hiermee wordt de efficiency en ook de kwaliteit van het inkoopproces enorm verhoogd.

Dromen

Waarover dromen we nu? We verwachten dat we over zeven jaar over 3D-modellen van veel hogere kwaliteit en veel hoger detailniveau beschikken. De modellen zullen zo goed zijn dat we ze 1:1 kunnen gebruiken voor het aansturen van productie, zonder handmatige invoer. Dit noemen we invoerloos ERP. Tegelijk ontstaat er een gewetenskwestie: Is het zo vergaand robotiseren van processen in een fabriek of op kantoor wel menselijk en wenselijk? We leven in een tijd van hoogconjunctuur en nemen alsmaar meer arbeidskrachten aan. Gaan we die straks als het economisch weer wat minder gaat dan allemaal weer ontslaan? Is dat menselijk? Nederland vergrijst. Er komen minder mensen op de arbeidmarkt. Demografisch gezien gaan we steeds meer moeite krijgen om technisch (geschoold) personeel op de kantoren te krijgen. Een personele bezetting of inzet van beschikbare arbeidscapaciteit sluit idealiter naadloos aan op de gevraagde productiecapaciteit. Op het moment dat de limiet van die productiecapaciteit door robotisering in de fabriek verschuift naar het kantoor dan ontkom je er niet aan om op kantoor verder te automatiseren. Door automatisering zullen banen verdwijnen maar er komen ook nieuwe en meer uitdagende banen bij! Wij hebben bijvoorbeeld een klant waar drie medewerkers zich vroeger bezighielden met factureren. Bij diezelfde klant doet nu nog maar één medewerker dat werk twee ochtenden in de week. Tegelijkertijd zijn de archiefkasten verdwenen en werkt men volledig papierloos. In tussentijd is het bedrijf enorm gegroeid, de medewerkers werken er nog steeds en hebben nu tijd voor andere taken.

Tot slot

Profity wil bijdragen aan een sector die menselijk en wendbaar is. Ook hier hanteren wij drie basisprincipes:

  • Kwetsbaarheid
  • Vertrouwen
  • Vergeven

Om je dromen te verwezenlijken zul je kritisch naar jezelf moeten kijken en moet je je als organisatie kwetsbaar opstellen. Alleen dan ontstaat verbinding. Tussen collega’s onderling en tussen je bedrijf en je klanten. We reageren niet op elkaar vanuit macht maar vanuit verbinding. Belangrijk is daarbij dat we elkaar vertrouwen en elkaar vergeven op het moment dat dingen anders lopen dan van tevoren gedacht.

Eén van de gevolgen hiervan is dat we geen traditioneel organogram hebben (in de vorm van een hark). Wij hanteren een cirkel waarin we verbonden zijn met elkaar en als team uitdagingen aangaan. Deze verbinding geeft ons de ruimte om te dromen, te denken en ook te doen!

Niet alle dromen komen uit. Maar als je niet droomt dan kom je niet vooruit!

Profity daagt u uit wat vaker te dromen! Wilt u uw dromen met ons bespreken? Neem contact met ons op.