Blog – BIM vereist integrale projectadministratie bij bouwtoeleveranciers

Over BIM voor bouwtoeleveranciers

Over BIM (Building Information Modelling) is al veel geschreven. BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. (bron: www.hetnationaalbimplatform.nl). Een buitengewoon relevante ontwikkeling voor u als bouwtoeleverancier.

BIM en uw projectadministratie

Wilt u de voordelen die BIM biedt ook binnen uw eigen organisatie optimaal benutten, dan vraagt dit om een goede digitalisering van de informatiestromen in uw eigen bedrijf. Denk hierbij vooral aan het bestellen van materiaal op basis van de BIM-specificatie. Als de digitale informatiestroom uit BIM in uw eigen organisatie een papierstroom wordt, dan is het voor u van weinig nut!

Digitalisering van het inkoopproces

In het proces ontwerp > calculatie > offerte > opdracht > inkooporder > orderbevestiging > pakbon > inkoopfactuur > accordering > betaling  hebben we het in feite steeds over dezelfde informatie. In de praktijk zien we echter nog heel vaak dat deze informatie steeds weer opnieuw wordt ingetypt. Dat levert niet alleen veel tijdverspilling op maar ook een grote kans op fouten. Met als gevolg nog meer tijdverspilling. In dit proces valt dus veel tijd en geld te verdienen! Hiervan hebben we intussen mooie praktijkvoorbeelden gezien bij onze klanten.

Eerst projectadministratie op orde, dan BIM

Ziet u BIM nog als een ver toekomstperspectief, dan is intussen het digitaliseren van uw projectadministratie, en daarbinnen het automatiseren van het eerder beschreven proces heel zinvol. Bovendien: met uw projectadministratie op orde wordt het aansluiten op BIM een stuk nuttiger.

Integrale projectadministratie stapsgewijs invoeren

Een integrale projectadministratie invoeren gaat niet vanzelf. Maar de invoering ervan is uitstekend stapsgewijs te doen. Eenvoudigweg door vooraan in het proces te beginnen en er steeds een processtap aan toe te voegen.  Wij helpen u graag uitwerken hoe dit bij uw organisatie kan plaatsvinden. Neem daarvoor gerust contact met ons op.